Crea sito
Home / TOPOLOVNIK / TOPOLOVNIK

TOPOLOVNIK

Topolovnik je naselje u Srbiji u opštini Veliko Gradište u Braničevskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 1824 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je više od 2000 stanovnika).

Naziv Topolovnik je dobijen od reči Topola. U prošlom veku Topolovnik se iz šuma i brda, preselio na glavni put, i sve više širio premaKumanu i Kisiljevu. Topolovnik je nekada imao 500 domaćinstava, ali se dosta domaćinstava spojilo. Topolovnik se danas nalazi naDržavnom putu I reda M25.1, udaljen je od Velikog Gradišta 7km, Požarevca 23km i Beograda 100km. Topolovnik je mesto okruženoravnicama sa južne strane, i brdima sa severne strane. Kao u većini sela u Braničevskom okrugu, i u Topolovniku je ista priča da većina stanovništva radi u inostranstvu. Nezvaničan podatak je da oko 800 Topolovčana radi u Trstu, ima i nekolicina meštana koji rade u Beču,ŠvajcarskojFrancuskoj i ostalim zemljama na Zapadu. Naravno ima i meštana koji su ostali u Topolovniku, koji se uglavnom bavepoljuprivredom ili nekim od privatnih poslova.

Topolovnik  is a village in  Serbia,  in  the municipality of Veliko Gradiste  in  Branicevo . According to the  2002nd  was 1824 people (according to the census of in 1991.  was more than 2000 inhabitants).

Topolovnik name is derived from the word  Poplar . In the last century Topolovnik the forests and hills, he moved to the main road, and the more went to  Kumano  and  Kisiljevo . Topolovnik once had 500 households, but many households together.Topolovnik is today the  state road M25.1 , away from the  Great forts  7km,  Pozarevac  23km and  Belgrade  100km. Topolovnik is a place surrounded by the plains to the south, and  the hills  on the north side. As in most villages in the district Branicevski, and Topolovnik the same story that most of the population works abroad.Unofficial information is that about 800 Topolovčana works in  Trieste , there are a few locals who work in  Vienna , Switzerland ,  France  and other countries in the West. Of course there are also residents who remained in Topolovnik, who are mainly engaged in agriculture it  or some of the private business.

SPORT

U Topolovniku postoji samo jedan Fudbalski klub „Sloga“. Fudbalski klub Sloga iz Topolovnika postoji od 1967. godine. Klub je u svojoj istroji dugoj skoro pola veka igra mahom u Opštinskoj, Međuopštinskoj i Okružnoj ligi. Najslavniji period našeg kluba bio je 90ih godina kada ja naš tim bio standardan i uvek među prvih 5 u Braničevskoj okružnoj ligi. Kriza i ratovi u našoj zemlji su dosta uticali i na Topolovnik, tako da se krajem 90ih godina dosta dobirh fudbalera Sloge odselilo van Srbije, a naš tim je polako počeo fudbalski da tone ka najnižoj Opštinskoj ligi. Sezone 2001/2002 naš tim je postao prvak Opštinske lige Veliko Gradište koja je brojala tada 18 ekipa, i otišla u viši rang. Sve je mirisalo da se Sloga vraća na stare staze uspeha, međutim u tom rangu provela samo jednu sezonu i ponovo se vratila u „džumbus“. U popularnoj „džumbusari“ Sloga provodi punih 11 sezona!! I za taj period se smatra da je najlošiji u istoriji FK Sloge iz Topolovnika. Od tih 11 sezona, 9 sezona Sloga nije ni bila među TOP 5 ekipa u ligi. U sezoni 2011/2012 dolaze novi ljudi na čelo kluba, i vrađaju se igrači iz Topolovnika koji su igrali za druge klubove. FK Sloga TOP (kako se vodi u savezu) nije uspela te sezone da izbori plasman u viši rang, jer je u poslednjem kolu u Desini protiv istoimene ekipe u direktom okršaju za prolaz izgubila 1:0, i tu sezonu završila na drugoj poziciji. U sezoni 2012/2013 apsolutna dominacija našeg tima u udruženoj ligi Opština Veliko Gradište i Golubac! Sloga iz Topolovnika je završila na prvoj poziciji ispred FK Kurjača. Kasnije u baražu Sloga se sastala sa FK Radenkom za prolaz u MFL „Dunav“ i bila uspešnija 4:0! FK Sloga u sezoni 2013/2014 se takmiči u MFL „Dunav“.

SPORT
In Topolovnik there’s only football club „Unity“. Football club Sloga Topolovnik there than in 1967. year. The club is in its long history, almost half a century plays mainly in the municipal, inter-municipal and district league. The most glorious period of our club was the 90s when I was that our standard and always among the top 5 in Branicevo county league. Crises and wars in our country are very influenced by the Topolovnik, so that at the end of the 90s a lot of players dobirh Sloge moved out of Serbia, and our team slowly began to sink football to Low Municipal League. 2001/2002 season, our team became the champion of the Municipal League Veliko Gradiste consisted of 18 teams then, and went to a higher rank. Everything smelled that a set is returned to the old paths of success, however, in that range only spent one season and then returned to the „mess“. In the popular „džumbusari“ Unity carried out for 11 seasons! And this period is considered to be the worst in the history of FK Topolovnik. Of those 11 seasons, nine seasons of blocks has not been among the top five teams in the league. In the 2011/2012 season come new people at the head of the club, and returning players from Topolovnik who played for other clubs. FK TOP (to be conducted in an alliance) has failed and that the election season standings in a higher rank, because in the last round against Desinu eponymous team in direct battle for the passage lost 1-0, and ended the season in second place. In the season 2012/2013 the absolute domination of our team in the league united Municipality of Veliko Gradiste and Blace! Record of Topolovnik ended in the first position ahead of FC wolves. Later in the play-off record is met with FK Radenk passage in MFL „Danube“ and was successful 4:0! FK in the season 2013/2014 to compete in the MFL „Danube“.

Škola

U Topolovniku postoji Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“. Postoji podatak da je škola otvorena u novoj sazidanoj školskoj zgradi deleke 1894. godine sa dva odeljenja i dva učitelja. Školu je podigao Miloš Obrenović. Rad se obavljao u kombinovanim odeljenjima muške i ženske škole. Te godine u muškoj školi bilo je upisano 143 učenika, a u ženskoj 59 učenice. Za vreme rata škola nije radila. Ponovo je otvorena 1919. godine i tada je imala upisanih 204 učenika. Prvi učitelj i upravitelj muške osnovne škole bio je učitelj trećeg i četvrtog razreda, Sava Bojanić. Za učiteljicu prvog i drugog razreda došla je Julka Miladinović. U toku postojanja škola je više puta renovirana. Danas škola broji oko 40 đaka, a u školi nalazi se i vrtić koji broji oko 20oro dece. Škola u Topolovniku je pripojena je matičnoj Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ u Velikom Gradištu školske 1957/58. godine. Najveći deo radova obavljen je u periodu od 1991-1996. godine kada je urađena i nova fasada i uvedeno parno grejanje. Školu okružuje prostrano dvorište sa uređenim travnatim površinama koje ukrašavaju ruže i ostalo ukrasno šiblje. U dvorištu se nalazi i igralište na kome se odvija nastava fizičkog vaspitanja.

School
In Topolovniku there Elementary School „Ivo Lola Ribar“. There is information that the school opened in a new-built school building distant 1894th The two classes and two teachers. The school has raised  Milos Obrenovic . The work was done in mixed classes of male and female school. That year, the men’s school were enrolled 143 students, 59 girls and women. During the war, the school has not worked. Re-open the 1919th At that time she had enrolled 204 students. The first teacher and director of male elementary school teacher was the third and fourth grades, Sava Bojanic. For a teacher, first and second grades came Julka Miladinovic. During the existence of the school was renovated several times. Today the school has about 40 pupils in school, there is a nursery which has about 20or children. School in Topolovniku is annexed to the parent primary school „Ivo Lola Ribar“ in Veliko Gradiste school 1957/58. year. The largest part of the work was carried out during the period from 1991 to 1996.when it was done and a new facade and introduced steam heating. The school is surrounded by a spacious courtyard with landscaped lawns that adorn roses and other ornamental shrubs. In the yard is a playground where the place of physical education classes.

Jepurijada

Jepurijada ili zečijada je lovačko turistička manifestacija, koja se održava svake godine od 2001. u selu Topolovniku. Ideja o organizovanju lovačke manifestacije u organizaciji Lovačko udruženja „Golub“ iz Velikog Gradišta i u dogovoru sa odgovornim članovima lovačke sekcije Topolovnika, prvi put je realizovana oktobra 2001. godine, posle čega je manifestacija počela da se oraganizuje svake godine. Domaćin manifestacije je Topolovnik. Manifestacija koja obuhvata takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša od jepura (zeca), uz druženje i zabavu. Na vlaškom jeziku zec se zove jepur, dugouha i brzonoga zverka, te otuda i naziv „jepurijada“ ili zečijada. Jepurijada je od 2006. godine u kalendaru manifestacija Lovačkog saveza Srbije, a od 2009. u zvaničnoj turističkoj ponudi opštini Veliko Gradište. Manifestacija je praćena kulturno-umetničkim programom koji neguje narodnu tradiciju, izborom najboljeg đačkog literarnog i likovnog rada na temu lova, izložbom lovačkih trofeja, smotrom lovačkih pasa sa ciljem okupljanja naših ljudi iz celog sveta, promociju seoskog turizma i oživljavanje sela. Održava se poslednje subote u novembru i traje ceo dan, do proglašenja pobednika u spravljanju zečijeg gulaša. Lovišta oko Topolovnika su veličine 1.800 hektara i pogodna su za lov različitih vrsta divljači, kao što su prepelice, fazani, jarebice, začevi, srndaći, dok divljih svinja ima samo u prolazu. Sezona lova na zečeva traje od 16. oktobra do 31. decembra, s tim što je od 15 do 31. decembra dozvoljeno hvatati samo žive zečeve.

Jepurijada
Jepurijada  or zečijada a hunting tourist event, which is held every year since 2001. in the village Topolovniku. The idea of organizing a hunting event organized by the Hunting Association „Pigeon“ from Veliko Gradiste and in consultation with the responsible members of the hunting section Topolovnika, was first implemented in October in 2001. years, after which the event started that are organizing every year. Host of the event is Topolovnik. The event, which includes competitions in preparation hunting stew of jepura (rabbit), with socializing and entertainment. On the Vlach language rabbit called jepur, long-eared and fleet-footed beast, and hence the name „jepurijada“ or zečijada. Jepurijada of the 2006th The calendar of events in the Hunting Association of Serbia since 2009. the official tourism offer Municipality Veliko Gradiste. The event was followed by a cultural-artistic program that nurtures folk tradition of peer selection of the best literary and artistic work on the subject of hunting, exhibition of hunting trophies, a showing of hunting dogs with the aim of gathering our people from all over the world, the promotion of rural tourism and the revival of the village. It is held the last Saturday in November and lasts all day, until the proclamation of the winners in cooking rabbit stew. Hunting areas around Topolovnik are 1,800 acres and are suitable for hunting different types of game, such as quail, pheasants, partridges, rabbits, Roebuck, while wild boar has just passing through. Season hunting rabbits running from 16 October 31 December, except that the 15 to 31 December only allowed to catch live rabbits.

Demografija

U naselju Topolovnik živi 1459 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 41,5 godina (39,5 kod muškaraca i 43,3 kod žena). U naselju ima 300 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 6.

Ovo naselje je u uglavnom naseljeno Vlasima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja dva popisa primećen je pad broja stanovnika.

Demographics
In the village Topolovnik lives 1459 adult population, and the average age is 41.5 years (39.5 for men and 43.3 for women). The village has 300 households, and the average number of members per household is sixth

This village is mainly inhabited by Vlachs (according to the census of  2002 . year), and in the last two censuses, we observed a decline in population.

Grafik promene broja stanovnika tokom 20. veka

 

 

 

 

 

 

 

 

Demografija
Godina Stanovnika
1948. 1977 [1]
1953. 1924
1961. 1850
1971. 1901
1981. 1969
1991. 2154 1622
2002. 1824 1459
Etnički sastav prema popisu iz 2002.[2]
Vlasi 1.542 84,15%
Srbi 237 13,02%
Rumuni 21 1,18%
Crnogorci 4 0,36%
Makedonci 1 0,09%
nepoznato 11 0,63%

TPKNEWS

About TPKNEWS

Profile photo of TPKNEWS
Najnovine vesti, informacije,najave događaja iz Braničevskog okruga,Srbije i Sveta. E-mail [email protected]
Скочи на траку са алаткама